Electrician Job For Techno S Pvt Ltd Kathmandu

Pay : NRs. 35,000.00 – 65,000.00 Monthly          Electrician JOB

Area : Kathmandu

Opportunity : 40

Cutoff time : 2020-12-31 10:46:00

Employment Level : Mid Level

Move : Anytime

Employment Type : Full Time

Employment Category : Electrician JOB

Sex : Male

Age : Below 40

Instruction : S.L.C/S.E.E Pass (Preferred)

Work Experience : 1 Years (Preferred)

Abilities :

Three phase Electric Wiring

Require Two Wheeler : Yes

Advantages :

Lodging, Breakfast, Lunch, Dinner, Health Insurance, Tea, Accommodation, Accidental Insurance, Daily Allowance

Set of working responsibilities

के तपाई विदेश बाट जागिर गुमाएर फर्किनु भएको छ ? के तपाई संग इलेक्ट्रिसिअन को ज्ञान छ ? र अब देश मा नै केहि गर्ने चाहानु हुन्छ भने ,नाआतिनुस् #अब देशमै छ रोजगारी एक प्रतिष्ठित इलेक्ट्रिक कम्पनी (NEA,अन्तर्गत )द्वारा संचालित स्मार्ट मीटर जडान गर्ने पर्ने कामका लागि ४० जना Electrician को आवस्यकता !

सुबिधा : बस्न खान , संचयकोष ,खाजा यातायात,बोनस, पेट्रोल

अनुभब: कम्तिमा १ वर्ष circuit repairman को काम , ३ फेज ज्ञान हुनु पर्ने

काम : पुरानो मिटर हटाएर नया स्मार्ट मीटर जडान गर्नु पर्ने

बाईक भएको लाई प्राथमिकता !!!

SEE ALSO: Waiter/ Waitress Job in Satdobato, Lalitpur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *